วารสารโรคตับแห่งประเทศไทยเป็นวารสารของสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย มีเป้าหมายเพื่อการสื่อสารส่งเสริมความรู้ทางด้านโรคตับ สำหรับแพทย์ทุกสาขา บุคคลาการทางการแพทย์ที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยทางคลินิกที่เกี่ยวเนื่องกับโรคตับ ในเบื้องต้นจะเป็นวารสารออกตีพิมพ์ออนไลน์ทุกสามเดือน จะรับบทความทุกประเภท ทั้ง review, short review, guidelines, case report, short communication, imaging in hepatology, letter to editor และ research article โดยสมาชิกสามารถอ่านเนื้อหาหรือ ดาวน์โหลดบทความได้จากทางเว็บไซท์ของวารสาร ผู้ประสงค์จะส่งบทความเพื่อลงในวารสาร สามารถส่งได้ทั้งบทความเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

 

 VOL. 1 No. 1 MAR - MAY 2018

 

 

Cover

About the Journal

About the Journal

Thai Journal of Hepatology

Editor's Talk

Editor's Talk

Thai Journal of Hepatology

Letter from THASL's President

Letter from THASL's President

Thai Journal of Hepatology

Editorial Board

Editorial Board

Thai Journal of Hepatology

Table of Contents

Table of Content

Thai Journal of Hepatology

Hepatology review

Acute liver failure

Chalermrat Bunchorntavakul
PDF

7-23

Interesting cases in hepatology

Imaging in hepatology

The complex liver cyst

Kobkun Muangsomboon
PDF

35-36

Gallbladder polyps

Watchatasak Chotiyaputta
PDF

37-39

Statistics in hepatology

Hepatocellular carcinoma

Pathology in hepatology

Hepatology elsewhere

Hepatitis debrief from AASLD 2017

Watcharasak Chotiyaputta
PDF

61-64

NASH debrief from AASLD 2017

Panida Thong-u-thaisri
PDF

65-74